Hệ thống quản lý chất lượng

Isoooo

Tiêu chí hoạt động của Nitigura Việt Nam (NIV)“ Sự hài lòng của khách hàng là thành công của NIV”. Chúng tôi không không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng hay giá trị ứng dụng của sản phẩm. Bằng sự đồng lòng hợp tác của toàn thể CB-CVN sản phẩm chúng tôi đã được nhận chứng chỉ  ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế cấp năm 2019.

Isoooo

NIV không ngừng phát triển hướng đến sản phẩm đạt ” Tiểu chuẩn Plus” góp phần cải thiện giá trị sản sản phẩm từ nhiều phương diện khác nhau đảm bảo thỏa mãn mọi nhu cầu đồng thời đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của khách hàng.

Sssssss

Tầm nhìn và sứ mệnh

ảnh Bìa
Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam ảnh Bìa
trong lĩnh vực sản xuất, phân phối các sản phẩm tiêu âm, cách nhiệt và bảo ôn.
Sứ mệnh: Không ngừng cải thiện và phát triển để cung cấp những sản phẩm có chất lượng và giá thành tốt nhất cho các tập đoàn sản xuất OEM.
Phương trâm hoạt động: NIV kế thừa truyền thống của Tập đoàn Nitigura, chúng tôi phát triển giá trị còn người làm trọng tậm. Chúng tôi tin tưởng rằng, doanh nghiệp có thể lớn mạnh và thành công hay không phụ thuộc vào sự phát triển, trưởng thành của mỗi cá nhân trong cộng đồng công ty. Để đạt được mục tiêu “ Không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, cho cộng đồng, CB-CNV và cho toàn công ty góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội”

“ Phát triển bền vững là sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học”.

NIV đã xây dựng cho mình những triết lý kinh doanh như sau:

Với tư cách là nhà cung cấp

   • Đảm bảo chất lượng sản phẩm lên hàng đầu
   • Đảm bảo giao hàng
   • Đảm bảo giá thành tương ứng với giá trị sản phẩm

Với tư cách là doanh nghiệp địa phương

   • Tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam
   • Đóng góp cho sự phát triển của địa phương, xây dựng môi trường việc làm hấp dẫn cho lao động địa phương,..
   • Tích cực hợp tác với các cơ quan chính quyền trở thành doanh nghiệp trong địa phương

Với tư cách là doanh nghiệp mới gia nhập vào thị trường Việt Nam ” Xây dựng lòng tin từ nhân viên”

   • Tạo thu nhập ổn định và ngày càng được cải thiện cho CB-CNV
   • Cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thân thiện nơi mỗi cá nhân được khuyến khích chia sẻ và gắn kết
   • Cam kết phát triển nguồn nhân lực, làm giàu kinh nghiệm nghề nghiệp
   • Khuyến khích, tạo điều kiện cho CB-CNV có thể học hỏi, tiếp xúc với kiến thức, những công nghệ kỹ thuật tiến đồng thời gắn kết, nâng cao giá trí tập thể

Với tư cách là bạn hàng

   • Tăng cường hợp tác trao đổi mở rộng quan hệ hợp tác
   • Xây dựng củng cố quan hệ hai bên cùng có lợi

Với tư cách là người đồng hành

   • Đồng hành cùng khách hàng mang lại giá trị sử dụng tối ưu
   • Đồng hành cải thiện chất lượng môi trường
   • Đồng hành cùng CB-CNV góp phần giữ cân bằng giữa công việc và đời sống