Logo Bw
Phone 0221 3788 766          Vietnam   United States

Nitigura Việt Nam

Chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm tiêu âm, cách nhiệt và bảo ôn " Tiêu chuẩn Plus"
"Sự hài lòng của khách hàng là thành công của NIV"

Anhrrr
Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chí hoạt động của Nitigura Việt Nam (NIV)“ Sự hài lòng của khách hàng là thành công của NIV”. Chúng tôi không không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng hay giá trị của sản phẩm. Bằng sự đồng lòng hợp tác của toàn thể CB-CVN sản phẩm chúng tôi đã được nhận chứng chỉ  ISO 9001:2015.

Isoooo

NIV không ngừng phát triển hướng đến sản phẩm đạt ” Tiểu chuẩn Plus” góp phần cải thiện giá trị sản sản phẩm từ nhiều phương diện khác nhau đảm bảo thỏa mãn mọi nhu cầu đồng thời đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của khách hàng.

Sssssss